Ångerrätt och Reklamation

Ångerrätt och Reklamation

Ångerrätt (Privatpersoner)
Vid köp av varor från Hansen Protection har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Hansen Protection lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas produkter som specialbeställts och made to measure dräkter.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Hansen Protection, företrädesvis via kontakta oss på Hansen Protections webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Hansen Protection om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Hansen Protection.  Blanketten skickas till Hansen Protection på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Hansen Protection inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Hansen Protection. Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Hansen Protection inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades. Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Hansen Protection för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Reklamation  
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Hansen Protection, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Hansen Protection, företrädesvis via email och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Hansen Protection tillhanda.

Vid retur av produkten ska returfrakten till Hansen Protection vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Hansen Protection rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Hansen Protection förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Produkten tillagd för att jämföra.