Integritetspolicy

Hansen Protection’s integritetspolicy

Integritetspolicy, behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy gäller för Hansen Protection (HP) webbplatser. HP är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter som samlas in på webbplatserna hansenprotection.se och pris.hansenprotection.se.

Personuppgifter som behandlas

HP samlar inte in personuppgifter som personnummer, eller uppgifter om privata bankkort.

Exempel på information som samlas in:

  • Namn
  • Adress/faktura adress.
  • Telefonnummer och e-post.
  • Information om ditt användande av webbplatsen, t ex vilka sidor som besöks, webbläsarinställningar och IP-adress.

Hur information samlas in

HP samlar in uppgifter när du besöker webbplatsen och när du fyller i scheman som ligger på webbplatsen. Det är frivilligt att lämna denna informationen. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade att ge dig tillgång till produkten eller tjänsten..

Exempel på scheman

  • Kontaktschema.
  • Vid köp av produkter eller tjänster.
  • Vid registrering av nyhetsbrev på e-post.

Ändamål med informationen som samlats in

  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • För att kunna skicka riktigt information.
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster.

Det krävs att HP sparar dina personuppgifter enligt bokföringslagen och för att kunna fullgöra åtaganden enligt köpe- eller tjänsteavtalet. Användaren är skyldig att uppge sin personuppgifter vid dessa tillfällena. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan neka dig köpet eller tjänsten. Vi skapar kundprofiler genom den informationen som samlas in, detta för att kunna erbjuda dig relevanta produktrekommendationer och ge bra kundservice. Kundprofilerna baseras bara på den informationen som du frivilligt ger oss, vi hämtar inte information för detta från tredje parter.

Vart och hur länge sparas informationen

Information som samlat in från scheman på HP webbplatser sparas i vårat kundsystem. Kontaktinformation sparas så länge som du har ett kundförhållande till HP eller är i kontakt med HP och i en period på 24 månader efter kundförhållandet/kommunikationen är avslutad.

Hur raderas informationen

Informationen raderas på begäran genom att kontakta kundservice.

Utlämnande av information till tredje part

PPersonuppgifter delas inte med utomstående tredje parter, men HP kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbsidan. Dessa underleverantörerna får behandla personuppgifter på uppdrag av HP. Personuppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

Rättigheter

Som användare av våra webbsidor har du rätt att begära att få insikt i personuppgifterna som vi behandlar och vart dom behandlas. Du har också rätt att begära rättning, radering och begränsing av personuppgifter. Som användare kan du också invända dig mot profilring och kräva dataportabilitet av dina personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är baserade på samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Anser du att HP har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt enligt personuppgiftslagen kan lämna in en klagan till tillsynsmyndigheten.

Kontaktinformation

Hansen Protection AB
HEINÖVÄGEN 88
475 40 Hönö
Telefon: + 46 703-323 993
info@hansenprotection.se

Produkten tillagd för att jämföra.