Code Of Conduct

Främja god affärssed

Komplett Code of Conduct – värderingar och etik kan laddas ner som PDF-fil till höger

Syftet med code of conduct är att skapa en bra företagskultur och att bevara företagets integritet genom att hjälpa anställda att främja standarderna för god affärssed. Dessutom är syftet med beteende koden att vara ett verktyg för själv utvärdering och att utveckla företagets identitet.

Produkten tillagd för att jämföra.