Slangdykssystem Divator DP 1
Slangdykssystem Divator DP 1
Slangdykssystem Divator DP 1
Slangdykssystem Divator DP 1

Slangdykssystem Divator DP 1

Divator DP1 slangdyksystem
Komplett med kontrollbox samt 60 m dykslang.

Divator DP1 slangdyksystem

DIVATOR DP1 är ett mycket lätt och portabelt slangdyksystem. Det förser dykaren med fullt flasktryck ner till dykdjupet. Eftersom dykaren förses med fullt flasktryck är slangen nere vid dykaren utrustad med en regulator som automatiskt kompenserar för variationer i sekundärtrycket beroende på dykdjup, vilket eliminerar behovet av justeringar på ytenheten från dykskötarens sida. Slangen är godkänd enligt kraven för livlinor och kan därför även fungera som en säkerhetslina.

DIVATOR DP1 har en unik patenterad dykslangslösning och en kontrollpanel som möjliggör snabb gruppering på avlägsna platser. DP1 är ett slangdyksystem med ett drifttryck på upp till 300 bar till dykaren. DIVATOR DP1 har två högtrycksanslutningar, som var för sig kan anslutas till en luftflaska med högt tryck, eller till ett flaskpaket. En skyttelventil gör det möjligt att byta luftflaska eller flaskpaket under dykets gång. Skyttelventilen har även en backventil för trycket i dykslangen. Alla DIVATOR-regulatorer, så som DIVATOR MK II och MK III, kan användas tillsammans med slangdyksystemet, som en reservapparat("bail-out"-apparat). En DIVATOR MK II "BAIL OUT"-regulator finns tillgänglig. Denna "bail-out"-regulator är avsedd att användas när en direkt varning för fel med slangförsörjningen krävs, så att fyllda flaskor finns att tillgå för dekompression och/eller en längre tids uppstigning.

FUNKTIONER

Inget behov att manuellt justera trycket för olika djup, vilket avlastar dykskötaren.
 Ytenheten är enkel att hantera så att dykskötaren kan fokusera på dykarens säkerhet.
Den lätta och kompakta konstruktionen medger snabb gruppering när man arbetar på avlägsna platser eller i oländig terräng.
Den lätta dykslangens tunna diameter minskar motståndet kraftigt i strömmande vatten.
Dykslangen fungerar både som säkerhetslina och som luftslang.

Produkten kommer komplett med kontrollpanel samt 60 m slang
Produkten tillagd för att jämföra.