Interspiro MK III

Interspiro MK III

kr 15.440,00

Divator regulator

Interspiros regulatorer MKII och MKIII har extremt hög luftflödeskapacitet. Deras konstruktion säkerställer att mellantrycket som leder till andningsventilen är stabilt och inte påverkas av tryckvariationer i lufttillförseln eller dykdjupet. Båda regulatorerna har praktiska anslutningar för lufttillförsel till avvägningsväst, torrdräkt och DIVATOR Octopus andningsventil.
DIVATOR MKIII-regulatorn har en extremt hög flödeskapacitet. Konstruktionen säkerställer att mellantrycket till andningsventilen är stabilt och inte påverkas av tryckvariationer i luftförsörjningen eller dykdjupet. DIVATOR MKIII har utgångar som ger praktiska luftförsörjningsanslutningar för flytkraftsreglerande dykväst (BCW), torrdräkt och sekundär andningsventil (Octopus). Dubbla förstastegsregulatorer samma enhet ger dykaren stora fördelar om problem skulle uppstå under dyket, genom att ge dykaren flera alternativ för att kunna hantera situationen. MKIII-regulatorn är konstruerad att ge dykaren minst två andningskällor, två uppblåsningskällor och två vägar för att isolera luftförlust. Alla MKIII-regulatorer är utrustade med primär andningsslang, Octopus-slang and Octopus-andningsventil.

Funktioner
Dubbla förstastegsregulatorer integrerade i en och samma enhet, ger dykaren flera alternativ att hantera problematiska situationer
Konstruerad så att dykaren får två andningskällor, två uppblåsningskällor och funktion för att isolera luftförlust
Säker övergång till reservlufts-läge, med “Dra-för-luft”-lösning
Den primära regulatorn kan isoleras genom en “Tryck-in”-rörelse
Ingång för DP1 högtrycksslangdyksystem
Utgångar för anslutning av BC, torrdräkt och sekundär andningsventil (Octopus)
Integrerad Bail-out funktion

Uppfyller prestandakraven i EN 250.
Konstruerad för användning i kalla vatten.

Fullt fungerande i (luft-) temperatområdet: -30 till +70°C
Medeltrycksområde: 5-11 bar
Säkerhetsventilens (inbyggd) öppningstryck: 12-20 bar

Regulatorlock (standardversion): 2 x 3/8"

Produkten tillagd för att jämföra.